Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Trygg i eget uttrykk - jente eller gutt?

Dato: Fredag. 8. februar
Tid: 11:00 - 14:30
Sted: Rådhuskvartalet, kursrom i underetasjen
Pris: Gratis og åpent for alle, men husk påmelding!
Arrangør: Kristiansand kommune

Hva er kjønn, kjønnsidentitet og seksuell orientering? Kurs for foreldre, barnehagelærere, lærere i barneskole, helsesøstre og helsepersonell ellers.

Kristiansand kommune inviterer til et kurs som handler om å skape et mer inkluderende læringsmiljø med respekt for forskjellighett. Det er også noe som kan bidra til å fremme trivsel og forebygge mobbing i skolen.

  • Normer, kjønn og kjønnsidentitet
  • Hva er kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk?
  • Hva skjer med barn og unge som opplever at de «må passe inn» eller «ikke passer inn»?

Enkelte barn er født med en kropp som ikke stemmer med kjønnsidentiteten deres. Noen har guttekropp og føler seg som jente, andre har jentekropp og føler seg som gutt. Mange har et greit forhold til kroppen sin, men sliter med forventningene andre har til dem som gutt eller jente.

Allerede i barnehagen begynner enkelte barn å føle seg annerledes. De som har en annen identitet enn kroppen skulle tilsi, lærer som regel å skjule denne siden av seg selv. De føler skam, og er redde for å bli avvist. Derfor velger de å spille den rollen andre forventer, noe som ofte får alvorlige konsekvenser for livskvaliteten deres..

KURSHOLDERE:
Marion Arntzen. Stensveen ressurssenter, forfatter av boka «Prinsesse Ivar»
Sara Lund/Claes Schmidt: Foreleser og inspirator, «Från Man Till Människa»

Ansatte i Kristiansand kommune melder seg på her.

Andre bruker PÅMELDING

Kurset starter med litt bevertning.

Velkommen!

Påmelding