Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Temadag -  om å være foreldre i et nytt land

Dato: Torsdag. 7. februar
Tid: 18:00 - 20:00
Sted: Rådhuskvartalet, møte rom Else Marie Jakobsen, i underetasjen
Pris: Gratis
Arrangør: Info123, Den Albanske Euro-Atlantiske Lobbyen og Kristiansand kommune

Å være foreldre i et nytt land kan være en utfordring. Vi inviterer til temadag med tanker omkring barneoppdragelse i et annet land enn det en selv ble oppdratt i. Info123 og Den Albanske Euro-Atlantiske Lobbyen inviterer personer med innvandrerbakgrunn - og alle som har interesse for problemstillingen, til seminar med en rekke foredragsholdere med god kunnskap om temaet.

Program:

18:00-18:10    
Åpning -  v/ Hølje Haugsjå

18:15-19:00    
Bewar Omar, Kristin Maaseide og Rasha Abdallah:
Å være foreldre i et nytt land – tanker omkring barneoppdragelse i et annet land enn du selv ble oppdratt i.
Hva er det offentliges erfaring med de utfordringene som ungdommene møter?

19:00-19.15     Pause

19:15-19:45    
Imam Muse/ Anton Ahmetaj:
Muslimske ledere sin rolle i forebygging av utenforskap/radikalisering og kjønnlemlestelse.
Er religion en bremsekloss for integrering? Hvilken rolle har koranlærere

19.45-20:00    
Oppsummering – dialog med publikum:
Hvorfor er det viktig med åpenhet?
Hvordan få hjelp? Religiøse miljøers rolle i forebygging. Dialogens betydning.
Spørsmål fra salen.

 

Om foredragsholderne:

Hølje Haugsjå
Utdannet teolog. Rådgiver og prosjektleder Info123 siden høst 2014. Har vært prosjektansvarlig for flere prosjekter innen forebygging av radikalisering og dialog de siste årene med Info123. I dette programmet er han møteleder og intervjuer.

Imam Muse Haji Aden
Bosatt på Notodden. Leder av ASWJ (Aluh Sunna Wal Jamad), Norge. En tydelig og modig stemme i det somaliske miljøet mot utenforskap og radikalisering. Fremmet allerede i 2014 forslag om at alle koranlærere skulle ha politiattest. Har arbeidet mye sammen med Info123 og deres forebyggende arbeid inn mot det muslimske miljøet i Norge Han har et tydelig språk når det gjelder segregering og faresignaler. Han er også tydelig i budskapet om at kjønnlemlestelse av jenter ikke er en del av islamsk lære.
Imam Muse er også kjent for sine initiativer til fred og forsoning mellom rivaliserende klaner innen det somaliske miljøet og er blitt brukt som ressursperson innen temaet.  Mer info         

Kristin Maaseide
Minoritetsrådgiver på Kvadraturen skolesenter og fungerer også som minoritetsrådgiver i Agder og Telemark. Har lang erfaring med å jobbe med ungdommer. 

Rasha Abdallah
Erfaring fra arbeid med enslige mindreårige og fra kommunalt barnevern fra 2009-2018. (Ungdomsavdelingen). Praksiskoordinator ved sosialt arbeid-utdanningen ved UiA. Opptatt av at minoritetsbarn får samme muligheter til deltakelse, utvikling og utfoldelse.

Bewar Omar
Jobber som miljøvert hos ungdomstjenesten i Kristiansand kommune. Jobben går ut på å være blant ungdommene og ungdomsmiljøet i Kristiansand. Omar går rundt i noen bestemte plasser i sentrum og på Vågsbygd senter og kartlegger ungdomsmiljøene der, og loser eventuelt ungdom videre i form av jobb, aktivitet og lignende. 

Om arrangørene:

Info123 er en frivillig organisasjon med base i Oslo som arbeider i minoritetsmiljøer med vektlegging det norsk-somaliske. Info123 har arrangert mange konferanser og temadager i kommuner rundt i Norge, særlig innen temaet forebygging av radikalisering. I den senere tid har Info123 i samarbeid med andre hatt økende fokus på dialog og samarbeid med religiøse ledere for å løfte frem rollemodeller som fremmer integrering og forebygging av negativ sosial kontroll og utenforskap.
Temadagene arrangeres i samarbeid med Den Albanske Euro-Atlantiske Lobbyen, en landsdekkende organisasjon med base i Kristiansand, som har mye de samme formål som Info123. Med temadagen vil vi bidra til å løfte frem og drøfte temaer kan være litt vanskelig å snakke om og skape åpenhet.

Velkommen!