Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Internasjonalisering og bærekraftig virksomhetsstrategi

Dato: Fredag. 8. februar
Tid: 12:00 - 13:30
Sted: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Pris: 250/500
Arrangør: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Agdering

Agdering og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen inviterer til seminar om det internasjonale Agder, og hva næringslivet må kunne om ulike kulturer. Seminaret vil gi ulike perspektiv på kultur, og hvordan lykkes i møte med andre lands kulturer.

Arrangementet holdes nettopp i uke 6 under «En by for alle» med et mangfold av tilbud som er med på å fokusere på likestilling, inkludering og mangfold i byen.

Om foredragsholderne:

Mette Høgbråt Pedersen – selvstendig næringsdrivende/Internasjonalt kontor, UiA.
Sertifisering som kulturformidler. Mange års erfaring som kursholder i kultur for næringslivet. Utstrakt internasjonal erfaring.

Temaet hun vil dekke er:
Det internasjonale Agder: Hva vi må kunne om kultur.
Mange bedrifter på Agder er internasjonalt orientert – internasjonale eiere, utenlandske operasjoner, kollegaer fra andre land, eksport og import. Kulturforskjeller må håndteres profesjonelt for å unngå unødig risiko, forsinkelser og feiltrinn. Mette Høgbråt Pedersen gir deg sine perspektiv på kultur og hvordan du kan lykkes i møte med andre lands kulturer.

Sidsel Pettersen – daglig leder, prosjektleder og partner i Innoventi
Mangeårig daglig leder og eier i Innoventi, og har jobbet med en stor transformasjon av selskapet hvor en stadig større del av oppdragene handler om det grønne skiftet i praksis.

Temaet hun vil dekke er:
Virksomhetsstrategi og bærekraft.
Innoventi arbeider for å gjøre kundene sine attraktive og relevante. Det mest relevante enhver virksomhet kan gjøre i dag er å få bærekraft til å skje. Innoventi bidrar med strategi, design og kommunikasjon. Innoventi bygger nettverk, tilegner seg ny kunnskap – og deler kompetanse. Hvordan kan strategi, design og kommunikasjon bidra til å lykkes med og skape lavutslippssamfunnet?

Pris:
Medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen: 250,- + Mva
Om Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Medlemmer av Agdering: 250,- + Mva
Om Agdering

Ikke medlemmer: 500,- + Mva

Vi serverer lett og god lunsj

Bindende påmelding

Velkommen!

Påmelding