Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Panelsamtale “Kunst til folket – Folket til kunsten: hvordan skape en inkluderende kulturinstitusjon?

Dato: Tirsdag 4. februar
Tid: 17:00 - 19:00
Sted: Sørlandets Kunstmuseum
Pris: Gratis!
Arrangør: Sørlandets Kunstmuseum

Hensikten med panelsamtalen er å tilrettelegge for en god dialog mellom ulike aktører og organisasjoner, hvor vi diskuterer hva skal til for at museene kan oppleves som en inkluderende institusjon uansett hvem du er.

Deltakere:

  • Marit Grimsrud, leder av Bevegelsesbegeistring
  • Sigrun Arnardottir, daglig leder i Norges Blindeforbund, Vest-Agder 
  • Silje Eikemo Sande, prosjektleder for «inkluderende kulturliv i Norden».
  • Torbjørn Urfjell, direktør for kultur og innbyggerdialog, Kristiansand kommune

Videre har vi invitert vår museumsdirektør, Reidar Fuglestad, til å holde et innlegg om museene som en inkluderende arena.

Samtalen ledes av Roar Osmundsen, næringspolitisk leder i Næringsforeningen i kristiansandregionen.

Det blir et kulturelt innslag i regi av Kulturskolen forkant av panelsamtalen.

Se også nettsiden til Sørlandets Kunstmuseum

Beskrivelse av lokalet

  • Trinnfri atkomst
  • Elektrisk døråpner
  • Handikaptoalett: