Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Panelsamtale - “Hva er et helt vanlig menneske?”

Dato: Lørdag. 9. februar
Tid: 12:00 - 14:00
Sted: Kristiansand folkebibliotek
Pris: Gratis
Arrangør: FRI Sør, Kristiansand kommune og Songdalen kommune, og Kristiansand folkebibliotek

Invitasjon til samtale om betydningen av mangfold, fordommer og inkludering - hva er et "helt vanlig menneske?". Med innledning fra SaraClaes, etterfulgt av en panelsamtale om å leve helt vanlige liv og møte en verden som ikke forstår. I tillegg til SaraClaes deltar Sandra Skjørvold Christensen, Hannah Gronski og Aileen Safi Bjørnstad. Samtalen ledes av sexolog Hanne Kro Sørborg.

SaraClaes har vært å se på flere arrangementer under «En By For Alle». Vi har gleden av å invitere til en samtale med SaraClaes om betydningen av mangfold, fordommer og inkludering. Sara Lund/Claes Schmidt snakker om de normer, programmeringer og vurderinger som styrer våre liv og hindrer oss fra å tenke klokt.

Sandra S. Christensen, transkvinne fra Songdalen, som sammen med sin kone i 2018 valgte å fortelle sin historie i bladet "Kamille" for å synliggjøre, bryte tabuer og normaliserer temaet transseksualisme.  Hun har holdt foredrag for blant annet undertøyskjeden "Change" for å skape bedre forståelse og dialog omkring temaet.

Hannah Gronski er født i Tyskland hvor hun er utdannet tannlege og giftet seg med sin kone i 1993. Sammen flyttet de til Norge i 2006. I dag driver hun egen tannlegepraksis. Hun stod frem som Hannah i 2017 og er overveldet over den positive responsen hun har fått, både i sitt yrkes- og privatliv.

Aileen Safi Bjørnstad, bor i Lillesand. Hun er opptatt av likestilling, åpenhet og at alle mennesker har verdi. Hun tenker at vi alle både er like og individuelle og rare mennesker som har ting å bidra med i samfunnet. «Snakk med mennesker før du, hvis du må, setter dem i bås.» Hun har 10 års erfaring som foreldre (?) til Alex som har skiftet kjønn fra jente til gutt.

Hanne Kro Sørborg  leder samtalen.  Hun er sexolog og jobber med spørsmål knyttet til likestilling. Hun står bak prosjektet «I Do Diversity». Prosjektet handler om å ta sjansen på å omfavne den man er, selv om man representerer to motsetninger. Ved å utfordre egne grenser vil en kunne se verden på en ny måte, og flytte grensene for andre.

Velkommen!