Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Nasjonal konferanse om folkehelse, inkludering og likestilling

Dato: Tirsdag. 5. februar
Tid: 11:00 - 16:00
Sted: Scandic Bystranda hotel, Kristiansand
Arrangør: Bufdir/Sunne kommuner

Bufdir og Sunne kommuner inviterer til en nasjonal konferanse i Kristiansand under "En by for alle". Likestilling og mangfold gir bedre folkehelse! Et helsefremmende samfunn er et samfunn hvor alle kan leve gode liv, uten urettferdige ulikheter. Hvordan skape bedre folkehelse gjennom å jobbe for et mer inkluderende samfunn?

Barne-, ungdoms og familiediektoratet (Bufdir) og Sunne kommuner – WHOs norske nettverk ønsker velkommen til seminaret "Likestilling og mangfold gir bedre folkehelse!" i Kristiansand.

Seminaret vil ta for seg likestilling og inkludering i et bredt folkehelse- og samfunnsperspektiv og vil ha fokus på flere diskrimineringsgrunnlag. Det vil være et særlig fokus på kommunens ansvar og muligheter for å bidra til bedre helse og trivsel for innbyggere som bryter med normer for kjønn og seksualitet (lhbtiq).

Vil du lære mer om sammenhengen mellom folkehelse, likestilling og inkludering?
På dette seminaret får du kunnskap, inspirasjon og konkrete verktøy.

I et helsefremmende samfunn kan alle leve gode liv, og slipper urettferdig ulikhet og diskriminering.
Ved å skape forbindelser mellom folkehelsefeltet og likestillingsfeltet driver vi nybrottsarbeid i en norsk kontekst.

Program:

11.00 – 12.00 Gratis lunsj og mingling


12.00 – 14.30 Fagseminar
Kom og få:
• Inspirasjon fra Kristiansand kommune om en «En by for alle» og hvordan din kommune kan arbeide med folkehelse og likestilling v/Kristiansand kommune
• Nyttig kunnskap og verktøy til å fremme helse og trivsel blant innbyggere som bryter med normer for kjønn og seksualitet (lhbtiq) v/Bufdir
• Kunnskap om pågående innsats for å understøtte kommunenes folkehelsearbeid. v/Helsedirektoratet
• Kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold, og hvordan man opptrer inkluderende i praksis v/Rosa kompetanse
• Inspirasjon til hvordan ungdom kan bidra i arbeidet med å skape lokalsamfunn som er gode å leve i for alle v/ Nassima Dzair, CEO, Interbridge

14.30 – 16.00 Nasjonalt forum for folkehelsekoordinatorer
Nettverket Sunne kommuner etablerte i 2017 et forum for alle landets folkehelsekoordinatorer.

På denne samlingen vil du som folkehelsekoordinator få mulighet til å møte fagfeller fra andre kommuner, utveksle erfaringer, og sammen reflektere over hvilke muligheter rollen din gir i kommunens arbeid for økt likestilling og inkludering.

Målgruppe

Seminaret er særlig målrettet folkehelsekoordinatorer/ansatte med ansvar for kommunens folkehelsearbeid. I forlengelse av seminaret arrangeres det samling i Nasjonalt forum for folkehelsekoordinatorer.

Mer informasjon her

Velkommen!

Påmelding