Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Lørdagsuniversitetet - «Forstyrrelsens historie»

Dato: Lørdag. 9. februar
Tid: 13:00 - 15:00
Sted: Teateret, Kongensgate 2
Pris: Gratis
Arrangør: UiA

Lørdagsuniversitetet inviterer til foredrag med Anders Johan Wickstrøm Andersen på Teateret. Tema «Forstyrrelsens historie». Foredraget vil gi en historisk oversikt over hvordan samfunnet har håndtert mennesker som på ulike måter har blitt forstått som forstyrrede. Det inviteres deretter til samtale om hvordan vi i dag lar oss forstyrre og hvordan vi møter «forstyrrende» mennesker.

Om tema:
Ethvert samfunn er avhengige av en viss orden og regulerer dette gjennom lover og regler, men også gjennom uformelle normer og sosiale konvensjoner. Det gir innbyggerne rettigheter og plikter og skaper bilder av normalitet. Noen inkluderes i det normale, mens andre fremstår unormale og avviker fra en slik samfunnsorden.

Forstyrrelsens historie er historien om mennesker som har utfordret en slik orden, og som av seg selv eller andre har blitt beskrevet som forstyrrede.

Mer om foredraget.

Foredragsholder:
Anders Johan W. Andersen, dekan ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap, tidligere førsteamanuensis i psykisk helse. 

Om Lørdagsuniversitetet:
Lørdagsuniversitetet er populærvitenskapelige foredrag av forskere ved Universitetet i Agder. Aktuelle tema blir presentert og diskutert i en uformell setting. Her kan du både få en kopp kaffe og påfyll av kunnskap.

Arrangementene er gratis og åpne for alle.
Det er populære tilbud, så vær tidlig ute.

Velkommen!