Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Fire halvdagskurs - Alle skal med – Hvordan forhindre diskriminering i arbeidslivet.

Dato/tid:
Tirsdag. 5. februar, kl 09:00 - 13:00
Onsdag. 6. februar, kl 09:00 - 13:00
Tirsdag. 5. februar, kl 13:00 - 15:15
Onsdag. 6. februar, kl 13:00 - 15:15
Sted: Kafe Kampus, Universitetet i Agder
Pris: Gratis, men krever påmelding, begrenset med plasser
Arrangør: Senter for likestilling i samarbeid med LDO

5.- 6.februar inviterer Senter for likestilling til kurs i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO. Kurset blir holdt ved UiA, Kristiansand og består av fire deler, to hver dag. Når du melder deg på kan du selv velge hvilke deler du ønsker å delta på.

I 2017 vedtok Stortinget en ny likestillings- og diskrimineringslov. Denne ene loven erstattet de fire tidligere gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene fra 2013 (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Loven trådte i kraft 1. januar 2018.  Den første kursdelen inneholder en innføring i lovverket i tillegg til caseoppgaver, dilemmaer og presentasjon av relevante problemstillinger  knyttet til diskriminerings- og trakasseringssaker.

Kurset er gratis og åpent for alle. Husk å melde deg på i god tid!

 

PROGRAM

Kurset består av fire deler, to hver dag. Når du melder deg på kan du selv velge hvilke deler du ønsker å delta på. Vi oppfordrer alle til å få med seg del 1, som omfatter den nye loven, da denne legger grunnlaget for de andre øktene.

05. FEBRUAR

09.00 - 09.15 Kaffe og registrering

09.15 - 12.00
Del 1. Diskrimineringslovverket i arbeidslivet
En innføring i den nye diskriminerings - og likestillingsloven som trådte i kraft 1. januar 2018. 

12.00 - 13.00 Lunsj

13.00 - 15.30
Del 2. Trakassering og seksuell trakassering
Hvordan forebygge og hindre seksuell trakassering i arbeidslivet.

 

06. FEBRUAR

09.00 - 09.15 Kaffe og registrering

09.15 - 12.00
Del 3. Rekruttering – God rekruttering er likestilt rekruttering
Hvordan sette riktig og saklige kvalifikasjonskrav til en stilling, og sikre at den som faktisk fyller kvalifikasjonskravene på best måte ansettes. 

12.00 - 13.00 Lunsj

13.00 - 15.15
Del 4. Tilrettelegging – Alle skal med, men hvordan?
Hvilke plikter og rettigheter har man som arbeidsgiver og ansatt i forhold til tilrettelegging i arbeidslivet for gravide, personer med nedsatt funksjonsevne, religion og andre diskrimineringsgrunnlag. Som arbeidsgiver vil du få tips til hvordan man kan tilrettelegge på et overordnet nivå, og i konkrete saker.

Du velger selv hvilke deler du vil delta på.

Velkommen - og husk påmelding!

Påmelding