Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Konferanse om netthets, hat-prat og ytringsfrihet

Dato: Mandag. 4. februar
Tid: 09:00 - 15:30
Sted: UiA, rom 46 118, Aulaen/Clara Holsts auditorium
Pris: Gratis. Lunch kan kjøpes i studentkantina på UIA
Arrangør: FIDA, Forum for Integrering og Dialog Agder, i samarbeid med Kristiansand kommune, Universitetet i Agder og Ansgarskolen

Forum for Integrering og dialog Agder (FIDA) inviterer til dialogkonferanse om hatefulle ytringer og ytringsfrihet, sammen med Kristiansand kommune, Universitetet i Agder og Ansgarskolen. Konferansen har også fått støtte fra Kulturdepartementet.

Foredragsholdere:

Sindre Bangstad:
Sindre Bangstad er sosialantropolog og forsker II ved KIFO (Institutt for kirke, religion og livssynsforskning) i Oslo. Han har feltarbeid på muslimer i Sør-Afrika og Norge, og har skrevet en lang rekke bøker og vitenskapelige artikler i ledende internasjonale fagtidsskrift, som blant annet tar for seg rasisme, islamofobi og hatytringer. I 2015 var han ekspertvitne i en sak om påståtte æreskrenkelser mot imam Akmal Ali reist av Arne Tumyr i SIAN for Kristiansand Tingrett. Bangstad har siden 2015 vært styremedlem i Antirasistisk Senter (ARS), og har også vært medlem av en gruppe ansvarlig for utarbeidelse av forslag til en handlingsplan mot anti-muslimske holdninger oppnevnt av Minotenk i 2015. Blant Bangstads bøker er Sekularismens ansikter (Universitetsforlaget, 2009), Anders Breivik And The Rise Of Islamophobia (Zed Books/University of Chicago Press, 2014), Hva er rasisme (med Cora A. Døving, Universitetsforlaget, 2015), Anthropology of Our Times (Palgrave Macmillan, 2017) og Salafisme (med Marius Linge, Forlaget Frekk, 2019). Noen aktuelle artikler: "Fighting words that are not fought" og "The public voice of Muslim women"

Carlo Schwarz:
Carlo Schwarz er PhD-student ved Universitet i Warwick. Hans forskningsinteresser er innen anvendt mikroøkonomi og politisk økonomi, med fokus på tekstanalyse og maskinlæring. I sin pågående forskning fokuserer han på forholdet mellom hat-meldinger på sosiale medier og hatekriminalitet i virkeligheten. www.carloschwarz.eu - Last ned rapporten Fanning the Flames of Hate: Social Media and Hate Crime

Ingjerd Hansen:
Ingjerd Hansen er ansatt som seniorrådgiver i stab for virksomhetsstyring i Oslo politidistrikt, og er distriktets mangfoldskoordinator. Hun er utdannet sosiolog og har bakgrunn fra flere frivillige organisasjoner, men har jobbet i politiet siden 2007. Hansen var en av de ansvarlige for opprettelsen av hatkrimgruppen i Oslo politidistrikt, og har siden 2013 også hatt ansvaret for distriktets hatkrimrapporter. Hansen har også deltatt i opprettelsen av den nye etterutdanningen «Hatkriminalitet» på Politihøyskolen.

Elvir Abaz:
Elvir Abaz er født i 1976 i Bosnia og ankom Danmark som flyktning i desember 1992. Han har en mastergrad i fransk og historie ved Syddansk Universitet. Umiddelbart etterpå det utdannet han seg til politibetjent. Siden 2004 har Abaz vært ansatt i Odense politidistrikt, der han har jobber som lokal betjent i Vollsmose. Siden 2009 har han vært tilknyttet Vollsmose lokalpoliti og jobber blant annet med forebygging av radikalisering / ekstremisme, ærerelaterte konflikter og konflikthåndtering, bande-exit, hatkriminalitet, hatkriminalitet motiverte forbrytelser. Vollsmose anses av pressen og politikerne som den mest beryktede ghettoen i Danmark. Les en av Elvir Abaz artikler fra dansk presse Derfor er Inger Støjberg vild med Muhammed tegningerne

Moderator: Hildegunn MT Schuff, Høgskolelektor/stipendiat ved psykologi og interkulturelle studier ved Ansgarskolen. Hun er selv en aktiv nettdebattant og har blant annet skrevet om dehumanisering i nettdebatten. Les artiklen fra Ansgarskolens blogg.  


Om arrangøren FIDA, Forum for Integrering og Dialog Agder
Den 04.02.2018 ble FIDA (Forum for integrering og Dialog Agder) stiftet i Kristiansand. 

Fem flerkulturelle organisasjoner (religiøse og flerkulturelle)  besluttet å etablere foreningen:

  • Muslimsk Union Agder
  • Somalisk Forening i Kristiansand
  • Albansk Islamsk Kultur og trossamfunn i Kristiansand
  • Al-Rahma Islamic Centre
  • Den Somaliske Komite i Kristiansand

Bakgrunnen for at FIDA ble etablert var disse foreningenes bekymring for utviklingen i forhold til ungdomskriminalitet i Kristiansand. FIDA har tatt mange grep. Den mest kjente er deltakelse i ordningen med natteravner, men man har også etablert et lokale i sentrum hvor ungdommer kan møtes.

FIDA som organisasjon skal være åpen for alle, dvs. både norske og innvandrer organisasjoner. FIDA har i sine vedtekter omtalt hva som skal være organisasjonens formål, følgende fremgår av vedtektenes § 2: «FIDA skal være et regionalt senter for innvandrerorganisasjoner i Agder med fokus på å fremme integrering og dialog.FIDA skal aktivt jobbe med profesjonalisering av innvandrerorganisasjoner, være et bindeledd mellom medlemsorganisasjonene og samordne, hjelpe og styrke organisasjonenes arbeid og organisering. FIDA skal formidle og legge til rette for integreringsarbeid, Interkulturell og religiøs dialog gjennom nært samarbeid med innvandrerorganisasjoner og det offentlige. Med fokus på forebygging av utenforskap, kriminalitet og radikalisering».FIDA mottar i dag økonomiske støtte fra IMDi, Politidirektoratet og Kulturdepartementet. I tillegg er det søkt om midler fra Kristiansand kommune. FIDA vil fremover arbeide for å bli synlig i den offentlige dialogen og delta aktivt på ulike offentlige arrangementer.

Klikk her for mer informasjon


PÅMELDING

Påmelding for ansatte i Kristiansand kommune trykk her

Alle andre bruker påmeldingslinken.

Hvis du får problemer – send e-post til Kim.Henrik.Gronert@kristiansand.kommune.no 


Velkommen!

Påmelding
Fra statsråd Trine Skei Grandes besøk hos FIDA.