Logo
Logo
Tilbake til oversikt

KIA Fotball

Dato: Fredag 7. februar
Tid: 20:00 - 22:00
Sted: Todda – Tordenskjoldsgate skole, Tordenskjolds gate 49, Kristiansand
Arrangør: KIA – Kristent Interkulturelt Arbeid

Fotballtrening for deg som er over 16 år.

Dette er et sosialt arrangement hvor en lettere bygger relasjoner og kan samarbeide ved å gjøre noe fysisk sammen.

Både norske og utenlandske deltar på arrangementet 

KIA – Kristent Interkulturelt Arbeid er en frivillig organisasjon som jobber for mer flerkulturelt fellesskap, for likeverd, omsorg og vennskap mellom alle mennesker i Norge, uansett kulturbakgrunn, språk eller religion.