Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Internasjonal kvinnegruppe - LUNAR

Dato: Onsdag. 6. februar
Tid: 17:00 - 19:00
Sted: Kløvergården Barnehage, Østre Strandgate 13
Pris: Gratis
Arrangør: Internasjonal kvinnegruppe - LUNAR

Ønsker du å treffe andre kvinner i Kristiansand? I LUNARs kvinnegruppe møtes kvinner fra hele verden i vår internasjonale kvinnegruppe.

Onsdag 6.februar inviterer LUNAR til åpen kvinnegruppe i anledning En by for alle. Damene skal lage arabisk mat sammen og bli enda bedre kjent.
Her er absolutt alle kvinne invitert! Ta med deg en venninne og bli med!

LUNARs kvinnegruppe møtes hver onsdag for sosialt samvær, gode samtaler og nye vennskap. Damene lager mat sammen, diskuterer og reflekterer over temaer de bryr seg om, drar på turer, konserter og kino, og inviterer inn kurs- og foredragsholdere.

Om LUNAR

LUNAR står for likestilling, utvikling, nettverk, aktivitet og relasjon, og har jobbet med forebyggende fritidsarbeid siden 2008. LUNAR arbeider hovedsakelig på to måter; med aktivitetsgrupper og med utadrettet, holdningsskapende arbeid. Vår kjernevirksomhet er arbeid med grupper: Forebyggende arbeid og arbeid for en meningsfylt fritid gjennom ukentlige møter i jente-, gutte-, og kvinnegrupper. Vi har siden oppstarten hatt flere hundre ungdommer og kvinner i våre grupper.

I tillegg jobber vi utadrettet, gjennom undervisning- og foredragsvirksomhet og deltakelse i offentlig debatt. I en landsdel som skårer dårligst på samtlige likestillingsparametere og levekårsundersøkelser år etter år, er LUNAR en frivillig organisasjon som har som et hovedmål å jobbe for likestilling og forebygge utenforskap. Gjennom våre metoder jobber vi blant annet forebyggende mot rus, mobbing, kriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme. LUNAR har i tillegg særskilt fokus og kompetanse på følgende områder: æresrelatert problematikk, radikalisering, seksuell vold og etniske minoritetskvinners særskilte utfordringer. LUNAR er religiøst og partipolitisk uavhengig og er derfor som utgangspunkt grunnleggende inkluderende.

Velkommen!