Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Interaktiv - flerkulturell møteplass

Dato: Lørdag. 9. februar
Tid: 15:00 - 18:00
Sted: Kirkens Bymisjon, Gravane 20, Kristiansand
Pris: Gratis og åpent for alle
Arrangør: Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon inviterer til gode opplevelser i et flerkulturelt treffsted - Interaktiv. Det skal være en trivelig arena for en god integreringsprosess, med åpen kafé og treffsted, med program for norske og innvandrere.

Ved hjelp av møteplasser og informasjonstiltak ønsker Kirkens Bymisjon å være et treffsted og arena for gode integreringsprosesser. Et interaktivt sted hvor flyktninger, asylsøkere og innvandrere blir kjent med kultur og fritidstilbud i byen. Her får de også motivasjon til å praktisere norsk.

For å bidra til en god integreringsprosess, legger vi vekt på at ca halvparten av de frivillige har erfaringsbakgrunn med å komme ny til landet og byen.

PROGRAM FOR SAMLINGEN 9. FEBRUAR:

Kl 15.00:   Foredrag med tema «Tanker om å oppdra barn i et nytt land». Historier – fakta – dialog ved minoritetsrådgiveren i Agder;  Kristin Maaseide

Kl 16.15:   Pause med enkel bevertning og musikalsk innslag ved Roger Andersen

Etter pausen ev fortsettelse ved minoritetsrådgiveren.  

Velkommen!