Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Lyst til å være leksehjelper? Infomøte

Dato: Torsdag. 7. februar
Tid: 18:00 - 19:30
Sted: Rådhuskvartalet, kursrom i underetasjen, Antonette Braarvig
Pris: Gratis
Arrangør: Kristiansand Folkebibliotek

Har du lyst til å være leksehjelper – men vet ikke helt hva det innebærer? Vi arrangerer et møte hvor du kan treffe oss som arrangerer leksehjelpsordningen og som er leksehjelpere. Ungdommer trenger deg!

Kristiansand folkebibliotek skal starte opp en ny ordning med leksehjelp for ungdom. Ordningene er et lavterskeltilbud, og biblioteket søker nå etter frivillige som kan bidra som leksehjelp i norsk, engelsk, matte og samfunnsfag. Dette gjelder fag på ungdomstrinn, videregående og innen fagutdanninger. Leksehjelp skal tilbys i første omgang på torsdager for ungdom mellom 13 og 23 år, og det søkes etter frivillige som kan delta to ganger i måneden.

– Ordningen er åpen for alle ungdommer, og vi tenker at hovedvekten vil være personer med innvandrerbakgrunn. Biblioteket er allerede en viktig læringsarena for disse ungdommene, og et tilbud vi ønsker å utvide. Vi har fått midler som skal brukes til læringsmateriell, og til å skape en god sosial ramme rundt tiltaket, sier miljøarbeider Espen Halvorsen ved Kristiansand folkebibliotek.

– Vi har satt aldersgrensen til 23 år fordi mange innvandrere kommer til Kristiansand som enslig flyktninger i begynnelsen av 20-årene. Biblioteket får henvendelser om at de har et sterkt ønske om å lære seg språket raskt slik at de kan integrere seg i samfunnet. Leksehjelp er derfor et viktig bidrag for integrering i samfunnet, og vi håper mange vil melde sin interesse som frivillig, sier Halvorsen.

Ungdommene trenger deg!!!

Mer informasjon

Velkommen!