Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Fire halvdagskurs – Alle skal med – Hvordan forhindre diskriminering i arbeidslivet.

Dato/tid:
Mandag 3. februar, kl 09:00 - 12:00
Mandag 3. februar, kl 13:00 - 15:15
Tirsdag 4. februar, kl 09:00 - 12:00
Tirsdag 4. februar, kl 13:00 - 15:15
Sted: Universitetet i Agder
Pris: Gratis og åpent for alle. Påmelding.
Arrangør: Senter for likestilling

3.–4. februar inviterer Senter for likestilling til kurs i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO.
Kurset består av fire deler. Alle delene av kurset holdes på UiA, Kampus Kristiansand. (Det ble tidligere annonsert at siste del foregikk i Rådhuskvartalet, men dette er nå endret).

Fra LDO er det Shorish Azari, Inger Eline Romundgard og Ingeborg Aasness Fjeldstad som kommer for å holde todagerskurs for oss.

PROGRAM

03. FEBRUAR

09.00–09.15     Kaffe og registrering

09.15–12.00     Del 1 – Diskrimineringslovverket i arbeidslivet  (UiA - Kristiansand) 

1. januar 2018 trådte den nye likestillings- og diskrimineringsloven i kraft.
Denne ene loven erstattet de fire tidligere gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene fra 2013:

  • diskrimineringsloven om seksuell orientering
  • likestillingsloven
  • diskrimineringsloven om etnisitet 
  • diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Den første kursdelen inneholder en innføring i lovverket i tillegg til caseoppgaver, dilemmaer og presentasjon av relevante problemstillinger  knyttet til diskriminerings- og trakasseringssaker.

12.00 –13.00     Lunsj

13.00–15.30     Del 2 – Trakassering og seksuell trakassering  (UiA - Kristiansand

Hvordan forebygge og hindre seksuell trakassering i arbeidslivet.

04. FEBRUAR

09.00–09.15     Kaffe og registrering

09.15–12.00     Del 3 –  Tilrettelegging – Alle skal med, men hvordan? (UiA - Kristiansand)

Hvilke plikter og rettigheter har man som arbeidsgiver og ansatt i forhold til tilrettelegging i arbeidslivet for gravide, personer med nedsatt funksjonsevne, religion og andre diskrimineringsgrunnlag.  
Som arbeidsgiver vil du få tips til hvordan man kan tilrettelegge på et overordnet nivå, og i konkrete saker

12.00–13.00     Lunsj

13.00–15.15     Del 4 –  Rekruttering – God rekruttering er likestilt rekruttering

Hvordan sette riktig og saklige kvalifikasjonskrav til en stilling, og sikre at den som faktisk fyller kvalifikasjonskravene på best måte ansettes.

Gratis og åpent for alle

Alle fire kursdelene er gratis å delta på, og det er åpent for alle. Husk å melde deg på i god tid via påmeldingsknappen nederst på siden.

ARRANGØR: Senter for likestilling

Påmelding