Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Fellesskapt kunst som varmer

Dato/tid:
Mandag 3. februar, kl 10:00 - 00:00
Søndag 9. februar
Sted: Rådhuset i Kristiansand, rundt fasaden.
Arrangør: Bendte Moen

Et skjerf strikket av elever på flere skoler i nye Kristiansand knyttes rundt rådhuset.

I forbindelse med kommunesammenslåingen, har jeg engasjert barneskoleelever i fra hele nye Kristiansand til å strikke et langt Community Art-inspirert fellesskjerf som skal omkranse Rådhuset på torvet i Kristiansand. I tillegg har alle som er bosatt i, eller har tilknytning til Søgne, Songdalen og Kristiansand mulighet til å bidra. Skjerfet skal symbolisere varme, fellesskap, mangfold, inkludering og tilhørighet.

Politikerne som samles på innsiden av rådhusbygningen oppfordres gjennom skjerfets symbolikk til å ta varme og gode avgjørelser, med hensyn og omtanke overfor alle innbyggerne i det nye kommunefellesskapet.

Skjerfeprosjektet er en del av min masteroppgave i kunstfag ved UiA.