Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Faglunsj: Får alle barn og unge delta?

Dato: Tirsdag 4. februar
Tid: 11:00 - 13:00
Sted: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18 - inngang fra Torvet og Tollbodgata, møterom Gerda Ring og Anna Jensen i underetasjen.
Pris: Gratis!
Arrangør: Redd Barna og Norges Handikapforbund

Redd Barna og Norges Handikapforbund inviterer til et møte for å diskutere hva Kristiansand gjør for å inkludere barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Det blir servert enkel lunsj. Arrangementet er gratis men krever påmelding. Se påmeldingsknapp nederst i artikkelen eller klikk på denne lenken.

"En gutt på 9 år med cerebral parese blir trakassert i skisporet når han faller i løypa".

"Klassen til en 15 år gammel gutt skal på badetur som skoleavslutning. Fordi han bruker rullestol mener skolen det er bedre at han drar og mater ender, alene med assistenten sin".

Barn og unge med funksjonsnedsettelser blir utestengt fra fritidsarenaen. Barn med funksjonsnedsettelser deltar i mindre grad enn barn flest i organiserte fritids- og idrettsaktiviteter og disse barna har et mindre variert fritidstilbud enn andre. I tillegg til manglende tilrettelegging hindrer også fordommer, undervurdering og diskriminering barn og unge med nedsatt funksjonsevne i å delta på lik linje med andre barn.

Barn og unge ser flere utfordringer knyttet til tilrettelegging. Mange steder er det lite mangfold i typen aktiviteter for barn og unge, og dette kan gå spesielt ut over barn og ungdom med funksjonsnedsettelser. Og det som finnes, informeres det ikke godt nok om. Det legges ikke til rette for at alle kan være med, og det mangler transport og hjelpemidler. Slik blir barn og unge utestengt fra fritidsarenaene der klassekamerater og andre venner er.

Redd Barna og Norges Handikapforbund inviterer til et møte for å diskutere hva Kristiansand gjør for å inkludere barn og unge med funksjonsnedsettelser. Barnekonvensjon art. 31 gir alle barn rett til hvile, fritid og lek. Å få være med på fritidsaktiviteter bidrar til tilhørighet, fellesskap og mestringsfølelse. Barn får prøve ut interesser og utvikle talenter, treffe venner og utvikle sosiale ferdigheter. Selv om mange er aktive på fritida, er det fortsatt barn og unge som holdes utenfor. Dette må vi gjøre noe med!

Program:

 • Velkommen v/ Redd Barna og Norges Handikapforbund
 • Hvordan er situasjonen for barn og unge med funksjonsnedsettelser i dag? v/Sunniva Ørstavik, generalsekretær Norges Handikapforbund
 • «Får alle barn og unge delta?» Presentasjon av Redd Barnas kommunerapport om inkludering v/ Ane Aamodt, kampanjeleder Redd Barna
 • Panelsamtale: Ordstyrer er Kristin Øygarden
  Mette Gundersen – bystyrerepresentant (AP)
  Marit Bjørnskau Grimsrud – grunnlegger av Bevegelsesbegeistring
  Annette Jensen – Handikappede Barns Foreldreforening
  Sunniva Ørstavik – generalsekretær Norges Handikapforbund
  Ane Aamodt – kampanjeleder Redd Barna

Se også nettsidene til Redd Barna og Norges Handikapforbund:

Beskrivelse av lokalet

 • Trinnfri adkomst via Torvet og Tollbodgaten, med heis til underetasjen.
 • Trinnfri adkomst via Torvet parkering.
 • Elektriske døråpnere.
 • HC-toalett.
Påmelding