Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Faglunsj med Redd Barna: En by for alle barn

Dato: Onsdag. 6. februar
Tid: 11:00 - 13:00
Sted: Rådhuskvartalet, kursrom Else Marie Jakobsen, kjelleretasjen
Pris: Gratis, krever påmelding kun 30 plasser
Arrangør: Redd Barna

Hvordan bekjempe familiefattigdom gjennom barns medvirkning? Redd Barna inviterer til faglunsj om tema under En by for alle. Foredragsholdere fra Redd Barna.

Alle barn har rett til en tilstrekkelig levestandard, til å være inkludert og ha de samme mulighetene som andre barn, og til medvirkning og innflytelse i saker som angår dem.

I denne faglunsjen vil vi se nærmere på hvordan familiefattigdom påvirker barns rettigheter, og hvordan vi kan bekjempe familiefattigdom og konsekvensene av dette gjennom å legge til rette for medvirkning fra barn selv. Faglunsjen vil romme både faglig input og oppgaver til refleksjon og diskusjon.  

Foredragsholdere fra Redd Barna:

  • Stina Eiet Hamberg, seniorrådgiver barns levekår og inkludering
  • Grete Vandvik, seniorrådgiver barns rett til å bli hørt

Program:

11:00 – 11:05 Velkommen og kort presentasjon
11:05 – 11:30 Om familiefattigdom – årsaker og konsekvenser
11:30 – 11:55 Om barns medvirkning – hvorfor og hvordan
11:55 – 12:15 Hvordan kan vi forebygge og bekjempe familiefattigdom gjennom barns medvirkning
12:15 – 12:45 Gruppeoppgaver – hvordan skape gode levekår for alle barn i Kristiansand
12:45 – 13:00 Presentasjon av gruppeoppgaver, felles samtale, oppsummering og takk for nå

 

 
NB: Kun 30 plasser!

Påmelding innen tirsdag 5/2 til maja.mendoza@reddbarna.no
GRATIS LUNSJ! (Meld inn allergier/mathensyn)


Målgruppe: Voksne som jobber med og for barn og unge.

Velkommen!