Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Debattmøte: Hva vil politikerne gjøre for at Kristiansand skal bli en by for alle?

Dato: Tirsdag. 5. februar
Tid: 18:00 - 20:30
Sted: Rådhuskvartalet
Pris: Gratis
Arrangør: FIDA, Forum for Integrering og Dialog Agder, Norges Multikulturelle Senter AS, Kristiansand kommune, KIA og Batteriet

Alle innvandrergrupper i byen inviteres til debattmøte med byens politikere før valget høsten 2019. Dette er startskuddet fra kommunen og frivillige organisasjoners innsats for å få opp antall innvandrere som deltar i valget.

I forbindelse med valgkampene før kommunevalget 2015 og stortingsvalget 2017 arrangerte Kristiansand kommune, i samarbeid med Batteriet og KIA, til arrangementer der vi inviterte alle partienes toppkandidater til å møte byens/Agders flerkulturelle befolkning. Hensikten med arrangementene var å inviterte flerkulturelle personer fra ulike miljøer til å møte politikerne. Vi oppfatter at dette ble veldig interessant, både for politikernes og for den flerkulturelle delen av befolkningen som opplevde å få en arena der de kunne snakke direkte til politikere og spørre om det de lurte på.

Under «En by for alle»-uka ønsker vi å gjenta dette og sette søkelyset på hvordan det er å være innvandrer/flerkulturell i Kristiansand. Alle innvandrergrupper i byen inviteres. Dette blir også startskuddet på en satsning fra både kommunen og flere frivillige organisasjoner for å få opp antall innvandrere som deltar i valget.

Fra de politiske partiene stiller Arbeiderpartiet med Jan Oddvar Skisland, Demokratene med Vidar Kleppe, FRP med Stian Storbukås, Høyre med Harald Furre, KRF med Viggo Lütcherath, MDG med Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Rødt med Ellen Rudenes, Senterpartiet med Reidar Heivoll, SV med Mali Steiro Tronsmoen og Venstre med Ivar Bergundhaugen.

Det som er nytt denne gangen er at hovedarrangør er FIDA, Forum for Integrering og Dialog Agder.
FIDA har hovedansvaret sammen med Kristiansand kommune, LUNAR, Batteriet, Agder for alle og Norges Multikulturelle Senter AS.

 

Om FIDA, Forum for Integrering og Dialog Agder.

Foreløpig program:

18:00 - 18.45: Dialog med publikum
Vi starter med en kort innledning i amfiet i Rådhuskvartalet, der alle ønskes velkommen og gis informasjon om opplegget. Deretter vil alle politikerne bli gitt anledning til å presentere seg.
De enkelte partiene får tildelt et eget bord og det gjennomføres et tradisjonelt opplegg med kafédialog. Hver politiker vil få en egen kafévert til disposisjon, som skriver ned det som fremkommer i diskusjonene. I dialogene fanges opp tematikk som igjen kan tas opp i den påfølgende debatten. Partiene får også stille med valgkampmateriell.

18.45 - 19.00: Pause

19.00 - 20.30: Politisk debatt 

Moderator:
Jon P. Knudsen
Knudsen er doktor (Fil.dr) i samfunnsgeografi fra Lunds Universitet, Sverige, og cand.philol. fra Universitet i Oslo. Han har tilleggsutdanning i presseledelse fra Norge og USA. Han har bl.a. vært ansatt ved Forskningsavdelingen i Statistisk Sentralbyrå, Universitetet i Oslo, Agderforskning, Universitetet i Agder og Nordregio, Stockholm. Han har også vært politisk redaktør i Fædrelandsvennen og, i en lengre periode, selvstendig næringsdrivende.

Velkommen!

Fra fjorårets debattmøte mellom politikere og innvandrergrupper. Rundt 60 innvandrere kom for å snakke med politikerne i Kristiansand om hvordan byen skal bli mer inkluderende. FOTO: Odd-Inge Rønning Uleberg, FVN