Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Fra fjorårets debattmøte mellom politikere og innvandrergrupper. Rundt 60 innvandrere kom for å snakke med politikerne i Kristiansand om hvordan byen skal bli mer inkluderende. FOTO: Odd-Inge Rønning Uleberg, FVN

Debattmøte om flerkulturelle Kristiansand

Dato: Tirsdag. 5. februar
Tid: 18:00 - 20:30
Sted: Rådhuskvartalet
Pris: Gratis
Arrangør: FIDA, Forum for Integrering og Dialog Agder, og Kristiansand kommune, KIA og Batteriet

Alle innvandrergrupper i byen inviteres til debattmøte med byens politikere før valget høsten 2018. Dette er startskuddet fra kommunen og frivillige organisasjoners innsats for å få opp antall innvandrere som deltar i valget.

I forbindelse med valgkampene før kommunevalget 2015 og stortingsvalget 2017 arrangerte Kristiansand kommune i samarbeid med Batteriet og KIA til arrangementer der vi inviterte alle partienes toppkandidater til å møte byens/Agders flerkulturelle befolkning. Hensikten med arrangementene var å inviterte flerkulturelle personer fra ulike miljøer til å møte med politikerne. Vi oppfatter at dette ble veldig interessant, både for politikernes og for den flerkulturelle delen av befolkningen som opplevde å få en arena der de kunne snakke direkte til politikere og spørre om det en lurte på.

Under  «En by for alle» uke ønsker vi å gjenta dette og sette søkelyset på hvordan det er å være innvandrer/flerkulturell i Kristiansand. Alle innvandrergrupper i byen inviteres. Dette blir også startskuddet på en satsning fra både kommunen og flere frivillige organisasjoners innsats for å få opp antall innvandrere som deltar i valget.

Det som er nytt denne gangen er at hovedarrangør er FIDA, Forum for Integrering og Dialog Agder. FIDA har hovedansvaret sammen med ristiansand kommune og flere andre frivillige organisasjoner.

Om FIDA, Forum for Integrering og Dialog Agder.

Foreløpig program:

18:00 - 18.45: Dialoger med publikum
Vi starter med en kort innledning i amfiet i Rådhuskvartalet, der alle ønskes velkommen og gis informasjon om opplegget. Deretter vil alle politikerne bli gitt anledning til å presentere seg.
De enkelte partiene får tildelt et eget bord og det gjennomføres et tradisjonelt opplegg med kafedialog. Hver politiker vil få en egen kafevert til disposisjon som skriver ned det som fremkommer i diskusjonene. I dialogene til å fanges opp tematikk som igjen kan tas opp i den påfølgende debatten. Partiene får også stille med valgkampmateriell.

18.45 - 19.00: Pause

19.00 - 20.30: Politisk debatt 

Velkommen!