Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Bli med på forskningsprosjekt om å være sammen

Dato: Onsdag. 6. februar
Tid: 16:00 - 18:30
Sted: Rådhuskvartalet, 1. etasje
Pris: Gratis
Arrangør: Professor Tony Valberg ved UiA og Kristiansand kommune

Professor og musiker Tony Valberg ved UiA inviterer innbyggere i Kristiansand til å delta i kunst – og forskningsprosjektet Togetherness. Det er et unikt prosjekt i Norge om det å være sammen som mennesker, og hvordan vi forholder oss til naturen rundt oss.

Forskningsprosjektet Togertherness startet opp 16. januar. Deltakerne møtes hver onsdag kl 16.00 i Rådhuskvartalet. I forbindelse med En by for alle, inviteres interesserte til å komme og se og delta.

Togetherness er et prosjekt som kan bidra til inkludering. I Togetherness er alle velkommen til å være med - barn, pensjonister, studenter og til og med insekter og mikroorganismer. Prosjektet har plass til alle og alle kan bli med på aktivitetene denne dagen, og lære og reflektere om hvordan vi skaper et bærekraftig minisamfunn. Det er ikke behov for å kunne noe fra før. Det eneste du trenger for å være med er å være nysgjerrig, og ikke minst å ha lyst til å være sammen med andre.  

«Togetherness – Vibrant Matter Collective», som er kunst- og forskningsprosjektets fulle tittel, er et prosjekt som skal bringe mennesker sammen. Det er todelt og består enkelt sagt av et musikkprosjekt og bygging av en biotop, et økosystem, sammen med 30 – 40 deltakere.

– Togetherness samler innbyggere og fagfolk med ulik kompetanse og bakgrunn for å utvikle og utfordre hverandre til å tenke nytt og alternativt i forhold til et grønt skifte. Vi samles i Rådhuskvartalet på Torvet klokka 16 hver onsdag i vårsemesteret  2019, sier initiativtager og prosjektleder Valberg. – Her ser vi for oss at for eksempel en familie møtes etter skole og jobb og spiser middagen sammen med oss, for deretter å bli med og bygge biotopen og musikken vi skal dele. Det kan være noe fint vi gjør sammen på tvers av generasjoner.

– Det vi omgir oss med påvirker oss mer enn vi kanskje tenker på, sier Valberg. –Vi bruker nå stadig mer tid foran små og store skjermer, og kanskje mindre tid ansikt til ansikt med hverandre, da skjer det sannsynligvis noe med oss. Til og med praten med «kassadama» forsvinner med automatiske egenregistrering av handelen. Jeg har lenge vært opptatt av hva mindre menneskelig kontakt gjør med oss mennesker. Denne gangen inviterer vi til et prosjekt som handler om nettopp dette, men som i tillegg spør hva som skjer dersom vi ikke setter mennesket i sentrum, men er mer nysgjerrige på det ikke-menneskelige som omgir oss. Målet med Togetherness er å revurdere hvordan vi mennesker forholder oss til naturen rundt oss, forteller Valberg.

Kommunen tilbyr lokaler
– Rådhuskvartalet er alle innbyggeres storstue. Det er derfor fint å kunne holde prosjektet akkurat her og etablere et midlertidig byrom i selve hjertet av byen. Dette er Kristiansands hus, og innbyggerne får aledning til å komme sammen for å prøve ut hvordan vi kan leve i samsvar med en drøm om en grønnere framtid, sier prosjektleder.

– I by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune synes vi dette prosjektet virket veldig spennende og annerledes. Togetherness kan bidra til å se at vi har et felles ansvar for en bærekraftig utvikling. Vi gleder oss til å se hvordan «Togetherness» utvikler seg i våre lokaler, sier klima- og miljørådgiver Elizabeth Rojas, initiativtaker til å få prosjektet i Rådhuskvatalet.

Velkommen!