Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Arbeidsliv og utdanning – en mulighet for alle?

Dato: Mandag 3. februar
Tid: 18:00 - 19:30
Sted: Kristiansand folkebibliotek – arrangementssalen i underetasjen
Pris: Gratis
Arrangør: Senter for likestilling ved UiA og Kristiansand folkebibliotek

Norge har  forpliktet seg til at alle innbyggere skal kunne ha «fullgod og effektiv deltakelse og inkludering i samfunnet», uavhengig av funksjonsevne. Dette gjennom CRPD – FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Det blir gang på gang påpekt hvor viktig det er å være i arbeid: for selvbilde, for sosialt liv, for økonomisk selvstendighet, for samfunnet. Men de av oss med nedsatt funksjonsevne møter svært ofte systematiske hindre i møte med utdannings- og arbeidslivet. Så gjør vi egentlig noe for å etterleve konvensjonen?

Senter for likestilling inviterer til foredrag og paneldebatt om nedsatt funksjonsevne, utdanning, og arbeidsliv i Kristiansand. Vi vil få frem hvilke hindre de av oss med nedsatt funksjonsevne ofte møter på veien, hvordan det allerede jobbes med tilrettelegging i kommunen, og hvordan arbeidet kan forbedres i Nye Kristiansand.

Deltakere:

  • Sunniva Ørstavik, generalsekretær i Norsk Handikapforbund
  • Merete Gulbrandsen, fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Agder
  • Jan Oddvar Skisland, ordfører i nye Kristiansand (AP)
  • Espen Saga, bystyrerepresentant og medlem i helseutvalget i nye Kristiansand (H)
  • Margret Kristin Dyrholm, rådgiver om universell utforming ved Tilretteleggingskontoret ved UiA
  • Elisabeth Blørstad, direktør i NAV Agder

Ordstyrer er Kasper Vijn Nome fra Senter for likestilling ved UiA