Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Utstilling - “Mennesker i møte med sin Gud”, åpner 5. februar.

Dato/tid:
Mandag. 5. februar
Lørdag. 17. mars
Sted: Kristiansand folkebibliotek
Pris: Gratis
Arrangør: Forum for Tro og Livssyn Kristiansand

Fotografen Ken Opprann har reist verden rundt i mange år og fotografert mennesker i møte med sin Gud. Bildene i utstillingen (hentet fra hans bok «TRO – MENNESKER I MØTE MED SIN GUD») viser mangfoldet og særtrekk innen hinduisme, islam, kristendom, buddhisme og jødedom, samt fellestrekk på tvers av trosgrenser. Ken Opprann ønsker at bildene kan bidra til en allmenn nysgjerrighet, respekt og forståelse på tvers av religiøse skillelinjer.

Utstillingen viser 40 bilder knyttet til fem religioner.

ÅPNINGSTIDER
Utstillingen følger åpningstidene for Kristiansand folkebibliotek.
Mandag – torsdag 9 – 19
Fredag 9 – 17
Lørdag 9 – 15
Søndag 12 – 16

Utstillingen arrangeres av Forum for Tro og Livssyn Kristiansand. http://ftlkristiansand.no/

I løpet av de 10 årene har FTL fått 12 forskjellige tros- og livssynsorganisasjoner som medlemmer: Adventistkirken, Ahmadiyya Muslim Jama´at, Al-Rahma Islamic Centre, Den Evangeliske Lutherske Frikirke, St. Ansgar katolske menighet, Den norske kirke, Den Norske Sotozen Buddhistorden, Human-Etisk Forbund, Jesu Kristi kirke av Siste Dagers Hellige, Kvekersamfunnet, Metodistkirken og Muslimsk Union i Agder.