Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Tenk tanken – kan det være menneskehandel?

Dato: Tirsdag. 6. februar
Tid: 17:00 - 19:00
Sted: Rådhuskvartalet - amfiet, kjelleretasjen Rådhusgata 18
Pris: Gratis
Arrangør: RVTS-Sør, Kristiansand kommune

Kristiansand kommune og RVTS sør har nylig etablert et pilotsamarbeid der målet er å gi bedre tjenester til mennesker som er eller kan være ofre for menneskehandel. I den forbindelse vil vi utfordre fagfolk og andre til å tenke tanken – kan det være menneskehandel?

Menneskehandel
Menneskehandel er utnyttelse av mennesker i svært sårbare livssituasjoner. Ved bruk av tvang, vold, trusler og forledelse utnyttes både voksne og barn til prostitusjon eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid eller tvangstjenester, for eksempel tigging eller stjeling. Dette er vår tids slavehandel og en alvorlig form for kriminalitet som innebærer grove krenkelser av ofrenes menneskerettigheter.

Menneskehandel foregår rundt oss, i alle samfunnslag.

På dette arrangementet vil du få kjennskap til hva menneskehandel er, og vi deler erfaringer fra lokalmiljøet.

Innledere:
Pernille Lavoll Baade. Spesialrådgiver RVTS Sør
Liv Bente Sunde, spesialsykepleier Kristiansand kommune

Velkommen!