Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Temakveld: En by for alle – byutvikling med fokus på inkludering og trygghet

Dato: Torsdag. 8. februar
Tid: 19:00 - 21:00
Sted: Rådhuskvartalet - amfiet, kjelleretasjen Rådhusgata 18
Pris: Gratis - åpent for alle - ingen påmelding
Arrangør: Kristiansand kommune

Kristiansand kommune inviterer til en "byplanleggingskveld" med innlegg og diskusjon rundt byplanlegging for alle, feministisk planlegging, trygghet og inkludering i byen og byrommene.

Møteleder er Knut Felberg, leder for By- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune.

Innledere:

#Safe city - hvorfor trygghet er nøkkelen til bærekraftig byutvikling.
v/ Sissel Engblom, leder for Team Urban LINK i LINK Arkitektur. Sivilarkitekt.

Arkitekt Sissel Engblom er leder for Urban LINK, en ny avdelingen i LINK arkitektur som jobber med urbane oppdrag over hele Scandinavia. I over 26 år har hun praktisert i Norge og Sverige, undervist på LTH, bidratt på programkomiteer i Norges Forskningsråd på transport og byforsk, representert de nordiske land i Urban Europe JPI og bidratt til den siste arkitekturpolitikken for DogA med fokus på byutvikling. Hun har hatt nøkkelroller i strategiske pilotprosjekter som Västra Hamnen Bo01 i Malmö, Djurgårdsstaden i Stockholm, Älvstranden i Gøteborg, InterCitybyene i Vestfold, Regjeringskvartalet og ikke minst vært ansvarlig arkitekt for over 700 urbane boliger i Sverige.

Mellom prosjektoppdragene er hun en etterspurt internasjonal foredragsholder, og det siste året har hennes team sammen med LINK og Multiconsult lansert #SafeCity, #UrbanInterior og #ResilientRealEstate som aktuelle modeller for hvordan vi kan løse de urbane globale utfordringer på en ny måte.

Er kvinnerom svaret på sikkerhet og trygghet i byrom?
v/Professor i byplanlegging John Pløger, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging ved UiA.

I tillegg jobber han med arkitekter i København og Norge omkring byutviklingsprosjekter.
2015 publiserede han sammen med Jonny Aspen, Arkitekt- og Designhøgskolen i Oslo, boken 'Den vitale byen', Scandinavian Academic Press (SAP).

 Trygghet i uterommene; hvordan tenker vi i Kristiansand?
v/ Helmer Espeland, rådgiver i Parkvesenet,
med spesielt ansvar for universell utforming og kvalitetskrav til kommunale uteområder.
Har jobbet med belysning og trygghet gjennom flere prosjekter. Blant annet belysningsplan for Torvområdet og prosjektet "Godt og trygt lys der du går og sykler", et prosjekt i samarbeid med Veidirektoratet og Miljøverndepartementet.

Velkommen!