Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Presentasjon av Bufdirs befolkningsundersøkelse om holdninger til lhbti-personer

Dato: Mandag. 5. februar
Tid: 15:00 - 16:00
Sted: Rådhuskvartalet - amfiet, kjelleretasjen Rådhusgata 18, møterom Anna Jakobsen
Pris: Gratis
Arrangør: Kristiansand kommune

Fredrik Langeland presenterer Bufdirs befolkningsundersøkelse om holdninger til lhbti-personer.

Ny kunnskap og arbeidet med regjeringens handlingsplan på lhbti-feltet

I 2017 fikk Bufdir gjennomført en befolkningsundersøkelse om holdninger til lhbti-personer. I innlegget vil Fredrik Langeland presentere noen resultater fra denne holdningsundersøkelsen.
Langeland er seniorrådgiver ved Bufdir, seksjon for likestilling og inkludering.   

I tillegg vi han si noe om det pågående arbeidet med koordineringen av handlingsplanen Trygghet, mangfold, åpenhet. Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (2017-2020).

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

VELKOMMEN!

Påmelding internt kommunen her
Påmelding eksterne her