Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Besøk hos Hennig-Olsen Is om mangfold og inkludering

Dato: Torsdag. 8. februar
Tid: 14:00 - 15:30
Sted: Hennig-Olsen is i Hannevika Kristiansand, Vesterveien 51
Arrangør: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Hennig-Olsen Is er en foregangsbedrift innen integrering. De forteller om sitt arbeid med mangfold og inkludering i bedriften.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen inviterer til møte i uke 6 Kristiansand - en by for alle hos Hennig-Olsen Is. De forteller om sitt arbeid med mangfold og inkludering i bedriften.

Hennig-Olsen Is har flere ganger fått anerkjennelse og oppmerksomhet for sitt arbeid med å inkludere og integrere flerkulturelle på arbeidsplassen, og ikke minst for å se og ta i bruk mangfoldet på en god måte. Noe NRK Sørlandet omtalte i en omfattende sak her.

Bedriften er også en av 16 virksomheter på Sørlandet som er med i pilotprosjektet Likestilt Arbeidsliv som jobber for å lage en nasjonal sertifiseringsordning for å likestillingssertifisere bedrifter.

Nå inviterer bedriften til et foredrag for alle som er interesserte til å høre om hvilke konkrete tiltak de gjør i inkluderingsarbeidet, og de vil blant annet fortelle om suksessen de har hatt med prosjektet Polferden, som blant annet Fædrelandsvennen har skrevet om.

Foredrag ved Paal Hennig-Olsen og Jan-Erik Narvesen

Påmelding - Innen 07.02.2017 Kl 14.00

Påmelding