Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Markering i Rakkerungan barnehage på Hånes

Dato: Tirsdag. 6. februar
Tid: -
Sted: Rakkerungan barnehage på Hånes
Arrangør: Rakkerungan barnehage på Hånes

Rakkerungan Barnehage på Hånes skal markere samefolkets dag med en felles samling der vi hører om samisk kultur og historie. Vi skal også spise Bidos og prøve oss på lasso-kasting og litt ulike formingsaktiviteter. Vi velger også å bruke samefolkets dag som utgangspunkt for å snakke om inkludering og mangfold med barna gjennom uke 6.