Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Lansering av rapport - Introduksjonsprogram for flyktninger - hva virker?

Dato: Mandag. 5. februar
Tid: 13:00 - 14:15
Sted: Rådhuskvartalet, møterom i kjelleren, inngang fra øvre Torv. Møterom Gerda Ring/Anna Jensen
Pris: Gratis
Arrangør: Kristiansand kommune og IMDI Sør

Hvordan kan kommunen rigge heldags introduksjonsprogram for flyktninger som gir bedre resultater? Dette sett i forhold til overgang til utdanning og arbeid. Hovedpoenget med rapporten som lanseres er å forbedre introduksjonsprogrammene til den enkelte flyktning slik at gapet mellom det flyktninger har av kompetanse, og det arbeidsmarked krever, blir mindre.

Program:

1300-1310          
Velkommen og innledning ved ordfører Harald Furre

1305-1345          
Foredrag «Introduksjonsprogram – hva virker?»
v/rådgiver Harald Abelsæth, Introduksjonsavdelingen i virksomhet service og integrering, Kristiansand kommune

1345-1355          
Satsningsområder fremover – inkluderende arbeidsliv og utdanning
v/ fungerende regiondirektør IMDi Sør, Joanna Derdowska

1355-1415          
Spørsmål og innspill  

Det handler særlig om å designe introprogrammer som muliggjør smidige overganger til fagutdanning (fagbrev) og delkompetanse (kompetansebevis). Dette for også å unngå diskriminering på arbeidsmarkedet og utenforskap mv. 

Rådgiver Harald Abelsæth har i rapporten sett på:

  • Kristiansansand kommunes fortrinn (hva vi er gode på )
  • en rekke  forskningsrapporter
  • workshops i egen avdeling og på Kongsgård skolesenter
  • kommunebesøk i 6 storbyer.

Velkommen!