Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Kurs - trygg i eget uttrykk - jenter, gutter og alle andre

Dato: Onsdag. 7. februar
Tid: 12:30 - 15:30
Sted: Rådhuskvartalet, møterom Gerda Ring i kjelleren, inngang fra øvre Torv.
Pris: Gratis - påmelding
Arrangør: Kristiansand kommune

Kristiansand kommune inviterer til kurs for lærere og alle som jobber med barn, om kjønn, kjønnsidentitet og seksuell orientering

Trygg i eget uttrykk – jenter, gutter og alle andre
Hva er kjønn, kjønnsidentitet og seksuell orientering?

Kurset passer for alle som bryr seg om barn.

Kurset handler om å skape et mer inkluderende læringsmiljø med respekt for forskjellighet, noe som kan bidra til å fremme trivsel og forebygge mobbing i skolen. Homofile og transpersoner er mer utsatt for mobbing enn andre barn og unge. Kjønn, kjønnsroller, kjønnsidentitet, seksuelle orienteringer og likestilling er tema som tas opp. I kurset inngår forelesninger, filmer, diskusjoner og øvelser som utfordrer tankesett, verdier og holdninger.

Normer, kjønn og kjønnsidentitet

  • Hva er kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk?
  • Hva skjer med barn og unge som opplever at de «må passe inn» eller «ikke passer inn»?
  • Kommersialisering og forventninger til kjønn

Ulike seksuelle orienteringer

  • Hva er heteronormen?
  • Ulike familietyper

Lovverk

  • Hva kan lærere gjøre for å fremme et mer inkluderende læringsmiljø?
  • Metoder for refleksjon

Kursholdere
Nina Johannesen
, Likestillingssenteret, www.likestillingssenteret.no, nina@lss.no     
Nina har arbeidet som lærer og skoleleder, men har siden 2009 arbeidet med kjønn, kjønnsidentitet, seksuell orientering og likestilling. Hun har samarbeidet med Kanvas og Dronning Maud Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning om kurs og har skrevet kapitler i læreboken Likestilling og likeverd i barnehagen.

Marion Arntzen, Stensveen ressurssenter www.stensveen.no
Marion har siden 1996 arbeidet for kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og holdt forelesninger for skoler, barnehager, barnevern, psykiatri og andre. Hun har sammen med Kari Kahrs skrevet 3 bøker om tematikken. Likestillingssenteret utgav i 2013 levekårsundersøkelser om kjønnsidentitet "Alskens folk”, der Marion bidro.

PÅMELDING TIL : bente.hansson@kristiansand.kommune.no  eller HER

Mer informasjon her

Påmelding