Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Kurs i seksualitetsundervisning for undervisere

Dato: Mandag. 5. februar
Tid: 15:00 - 16:30
Sted: Rådhuskvartalet, møterom i kjelleren, inngang fra øvre Torv. Møterom Gerda Ring/Anna Jensen
Arrangør: Kristiansand kommune/ Songdalen kommune/Sex og politikk

Sex og Politikk og samarbeidspartnere inviterer til kurs i bruk av seksualitetsundervisningsmateriellet "Uke 6" for alle lærere, studenter, barne- og ungdomsarbeidere, sosialarbeidere, helsepersonell og undervisere som samtaler med barn og unge om seksuell helse.

"Uke 6" er et gratis seksualitetsundervisningsmateriell til arbeid med relevante kompetansemål i flere fag, med mål om å fremme trivsel og bekjempe mobbing. Materiellet byr på utprøvde og kvalitetssikrede metoder og øvelser - klare til bruk og med et fokus på at elevene skal oppleve emnene, eksemplene og språket som relevant. Materiellet er primært rettet mot grunnskolens 1.-10. trinn, men kan også benyttes av andre som underviser eller tar opp spørsmål rundt seksualitet med barn og unge.

Kurset tar utgangspunkt i en gjennomgang av materiellet og bruk av dette til å drive seksualitetsundervisning.

Formålet med undervisningsopplegget "Uke 6" er å bidra til lett tilgjengelighet til kunnskap om seksualitet og handlingskompetanse i seksuelle situasjoner og relasjoner for unge. Et annet mål er å gi undervisere et gratis og lett anvendelig materiell til undervisning om seksualitet, i tråd med mål i læreplaner, til generell del av læreplanverket og opplæringsloven.

Forskning og studier viser at det å snakke med unge om seksualitet, ikke fører til at de blir mer seksuelt aktive. Tvert imot kan en helhetlig og regelmessig undervisning om seksualitet bidra til å utsette seksuell debut, gi økt bruk av prevensjon, redusere smitte av seksuelt overførbare infeksjoner, uønskede svangerskap og aborter. Undervisning om seksualitet gi unge mennesker kunnskap, evner, ferdigheter og holdninger de trenger for å gjøre informerte valg, nå og i fremtiden. Det kan bidra til å styrke de unges selvbilde og til at de får et positivt forhold til egen kropp og seksualitet.

Nytt av året er et komplett materiell om sosiale medier.

Har du ikke tid eller anledning til å delta på kurset kan du likevel motta undervisningsmateriellet gjennom å melde deg på gratis via www.uke6.no 

Har du spørsmål kan du ta kontakt på uke6@uke6.no
eller kontakte seniorrådgiver Charlotte Andersen fra Sex og Politikk på telefon 97105287

«Uke 6» grunnmateriell og temamateriell om sosiale medier, og materiell på samisk og nynorsk

«Uke 6» kommer i år med et helt nytt temamateriell om et meget relevant tema i dag - sosiale medier.
Materiellet har egne moduler for barne-, mellom-, og ungdomstrinnet, og har som mål å utvikle trygge brukere av nettet. Materiellet kommer i år også ut på nynorsk og samisk.


 

Påmelding