Logo
Logo
Tilbake til oversikt

God rekruttering er likestilt rekruttering

Dato: Fredag. 9. februar
Tid: 08:30 - 11:30
Sted: Rådhuskvartalet, møterom Gerda Ring
Pris: Gratis - påmelding
Arrangør: Kristiansand kommune

Seniorrådgiver Lars Kolberg fra Likestillings- og diskrimineringsombudet holder foredrag om god og likestilt rekruttering.

Vi vet at sjansen for å bli innkalt til jobbintervju synker med 25 prosent hvis du har et pakistanskklingende navn. Store barrierer som gjør at døren inn til arbeidslivet kun står på gløtt for mange.

Selv om arbeidsgivere gjør en innsats for ikke å diskriminere, vil holdninger som finnes i underbevisstheten likevel påvirke. Det er kjernen i problemet med implisitt diskriminering. For å motvirke implisitt diskriminering må arbeidsgivere jobbe aktivt og konkret med mangfoldig rekruttering

Nettopp åpenhet og formaliserte prosesser ønsker seniorrådgiver Lars Kolberg i Likestillings- og diskrimineringsombudet å se mer av. Han peker på tre nøkler for mangfoldsrekruttering:

  1. Arbeidsgivere som ønsker mangfold og som forplikter seg til det.
  2. Konkrete virkemidler for å redusere diskrimineringsrisikoen.
  3. Troverdig profilering av en arbeidsplass som ønsker mangfold.

Påmelding innen 2.02 - for kommunalt ansatte, og andre interesserte!

Velkommen!

Påmelding