Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Forelesning i arbeidsintegrering - ved Integreringsmottaket og IMDI

Dato: Onsdag. 7. februar
Tid: 11:15 - 14:00
Sted: UiA, auditoium B 3 001
Pris: Gratis
Arrangør: UiA

Foredrag om integreringsarbeid for studenter ved UiA og interesserte.

Arbeidsintegrering i Kristiansand.

Forelesning ved:

  • Emelyne Harboe, koordinator ved Integreringsmottaket i Kristiansand,
  • Gry Tangstad, seniorrådgiver IMDI Sør

Åpen forelesning for studenter og interesserte.

Forelesning i ordinær undervisningsrekke på emnet SO-203 Arbeidsinkludering https://www.uia.no/studieplaner/topic/SO-203-1.
Et emne på Bachelor i sosialt arbeid, 1.år.

Tema som står på undervisningsplanen til studentene:
Personer med flyktning- og  innvandringsbakgrunn: Deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Kunnskaps- og kompetanseutfordringer. Brukermedvirkning.
 

Emelyne Harboe (foto)  har flyktning bakgrunn, kom til Norge i 2001 og trives i å jobbe med mennesker. Hun har jobbet i NAV i mange år som programrådgiver med flyktninger som  deltar i Introduksjonsprogram og er nå i  prosjektet Integreringsmottaket. Harboe er utdannet velferdsviter fra UIA, og holder på  med master i spesialisering karriereveiledning og arbeidslivet.

Velkommen!