Logo
Logo
Tilbake til oversikt

Utstillingsåpning: Ungom. Identitet. Mangfold.

Dato: Mandag. 5. februar
Tid: 18:30 - 21:00
Sted: Kristiansand folkebibliotek
Pris: Gratis
Arrangør: Kristiansand folkebibliotek, Senter for likestilling og Skeiv ungdom

Velkommen til offisiell åpning av fotoutstillingen "Ungdom. Identitet. Mangfold." på hovedbiblioteket, med påfølgende bokbad med debattant, poet, muslim, og feminist Sumaya Jirde Ali.

Om fotoutstillingen
17. januar 2018 holdt genusfotograf Tomas Gunnarsson en
workshop på Kristiansand folkebibliotek. 19 ungdommer deltok,
alle fra Kristiansand-området og i 14–19 års alder.

Utgangspunktet for workshopen var et ønske om å utforske og formidle lokale ungdommers tanker omkring identitet og mangfold. Vi ønsket å utfordre deres forhold til normer, stereotyper, fordommer og idealer knyttet til kjønn, legning og etnisitet. Ungdommene ble fotografert og intervjuet, og resultatet av denne workshopen vises nå fram som en fotoutstilling med tema ungdom, identitet og mangfold. Utstillingen blir stående en måned på hovedbiblioteket, før den sendes videre rundt i Agder.

Om Genusfotografen:
Tomas Gunnarsson er en ung svensk fotograf, som på kort tid har gjort seg bemerket for sin måte å utfordre etablerte normer og idealer gjennom fotografi. Tomas har lært kommuner i Sverige og Norge om viktigheten av å vise fram mangfoldet i samfunnet, og han har gitt både unge og voksne de nødvendige verktøyene for å gjennomskue og utfordre normer, stereotyper og fordommer i billedkulturen rundt oss og i media.

Bokbad i etterkant med Sumaya Jirde Ali og bibliotekets Randi Berge Wandrup.
Sumaya Jirde Ali er aktuell med diktsamlingen "Kvinner som hater menn".

”Med diktsamlingen ønsker jeg å sparke i gang en mer nyansert debatt om det å være ung muslim i Norge. Denne identiteten rommer så mangt, og det er det jeg vil vise med mine dikt", sier Sumaya Jirde Ali.

Et arrangement i forbindelse med uke 6 Kristiansand - en by for alle.

Facebookarrangement

Påmelding